دکتر

دکتر منصور کاووسی

دکترای تخصصی روانشناسی (مدیریت بحران) در اهواز

شماره نظام : 950
2 رای که 50% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر منصور کاووسی

06134463200 - 06134463600
اهواز

کوروش - خیابان دانیال - قبل از بازار فرش امام رضا - روبروی خیابان مریم - کلینیک مشاوره روان پویا

نظرات و تجربیات در مورد دکتر منصور کاووسی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است