دکتر

دکتر مطهره معتضدیان

متخصص پزشکی هسته ای در شیراز

شماره نظام : 119549
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر مطهره معتضدیان

071-32333435
شیراز

خیابان اردیبهشت - جنب بیمارستان شفا - ساختمان پزشکی شفا

نظرات و تجربیات در مورد دکتر مطهره معتضدیان

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است