دکتر

زهرا کامل کارده

کارشناس بینایی سنجی در مشهد

شماره نظام : ب-1154
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن زهرا کامل کارده

09027495101
مشهد

الهیه - بلوار محمدیه - محمدیه 10 - مجتمع تجاری امین - واحد 17 - بینایی سنجی و عینک روشنا

نظرات و تجربیات در مورد زهرا کامل کارده

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است