دکتر

دکتر مجتبی افروغ

دکترا دندانپزشک در علی آباد کتول

شماره نظام : 134605
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر مجتبی افروغ

017-34239191
علی آباد کتول

خیابان امام رضا - فردوس 41 - کوچه کنار آموزش و پرورش سابق - کلینیک دندانپزشکی دکتر افروغ

نظرات و تجربیات در مورد دکتر مجتبی افروغ

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است