دکتر

مهسان کریم زاده

کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) در مشهد

شماره نظام : ا-پ-642
(3 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن مهسان کریم زاده

09158024093
مشهد

احمدآباد - عارف 5 - ساختمان پزشکان شفا - طبقه 3 - واحد 9

نظرات و تجربیات در مورد مهسان کریم زاده

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است