دکتر

فهیمه مرادی

کارشناس شنوایی سنجی در اصفهان

شماره نظام : ش-1988
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن فهیمه مرادی

031-32652323
اصفهان

خیابان بزرگمهر - حدفاصل پل بزرگمهر و چهارراه نورباران - روبروی مسجدالکریم - ساختمان پزشکی بهشت - طبقه اول - شنوایی شناسی بهشت

نظرات و تجربیات در مورد فهیمه مرادی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است