بهاره عناصری

بهاره عناصری

کارشناس فیزیوتراپی در مشهد

شماره نظام : ف-6414
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن بهاره عناصری

09152573471
مشهد

خیابان عبدالمطلب ، نبش عبدالمطلب 40 ، ساختمان پزشکان جالینوس ، طبقه اول ، فیزیوتراپی ایران

نظرات و تجربیات در مورد بهاره عناصری

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است