دکتر

علی اکبر دباغیان

کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) در گرگان

شماره نظام : ا-پ-134
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن علی اکبر دباغیان

017-32333407
گرگان

خیابان ولی عصر - عدالت 14 - ساختمان پزشکان فارابی - طبقه 4 - واحد 129

نظرات و تجربیات در مورد علی اکبر دباغیان

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است