دکتر عباسعلی کیخا

دکتر عباسعلی کیخا

دکترا پزشک عمومی - طب سنتی در زاهدان

شماره نظام : 83571
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر عباسعلی کیخا

054-33252129
زاهدان

سیستان 5 - درمانگاه حضرت رسول

نظرات و تجربیات در مورد دکتر عباسعلی کیخا

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است