دکتر اصغر پوراسمعلی

دکتر اصغر پوراسمعلی روانشناس اردبیل

شماره نظام :
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر اصغر پوراسمعلی

045-33250055
اردبیل

خیابان معلم - ساختمان پزشکان امین - طبقه فوقانی پیتزا نیک - کلینیک روانشناسی ذهن زیبا

09053383700

نظرات و تجربیات در مورد دکتر اصغر پوراسمعلی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است