دکتر

دکتر ابوالقاسم کوثری

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در بوشهر

شماره نظام : 100564
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر ابوالقاسم کوثری

09023763525
بوشهر

خیابان رئیسعلی دلواری - جنب اداره پست - مجتمع پزشکی عرفان ( ساختمان ایثار سابق)

نظرات و تجربیات در مورد دکتر ابوالقاسم کوثری

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است