دکتر

دکتر نجمه نصیری خورموجی

متخصص زنان و زایمان در خورموج

شماره نظام : 151405
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر نجمه نصیری خورموجی

09028774004
خورموج

جنب آزمایشگاه ابوطالب - کلینیک امام رضا - طبقه 2

نظرات و تجربیات در مورد دکتر نجمه نصیری خورموجی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است