دکتر

میترا بابازاده

کارشناس فیزیوتراپی در بابل

شماره نظام : ف-3771
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن میترا بابازاده

011-32252563
بابل

 کمربندی شرقی - رو به روی کوی پلیس -بوستان 12- کلینیک فیزبوتراپی پویا

نظرات و تجربیات در مورد میترا بابازاده

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است