دکتر

داریوش رضائی

کارشناس فیزیوتراپی در کنگان

شماره نظام : ف-6815
(3 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن داریوش رضائی

09175291396
کنگان

خیابان 17 شهریور- انتهای فرعی سوم - فیزیوتراپی و لیزردرمانی داریوش رضائی

نظرات و تجربیات در مورد داریوش رضائی

میزان رضایت
captcha

درخواست معرفی مطب

loading

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است