بهترین دكتر جراح سینه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
شیراز
دکتر ابراهیم حاتمی پور جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی

دکتر ابراهیم حاتمی پور فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی
23405
تبریز
دکتر وحید منتظری جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر وحید منتظری فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
22945
تبریز
دکتر شهریار هاشم زاده جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر شهریار هاشم زاده فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
14715
تبریز
:(

دکتر اباسعد قره داغی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
7886
اهواز
دکتر عبدالهادی جهانشاهی جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر عبدالهادی جهانشاهی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
6575
اهواز
دکتر علی بیژن زاده جراح عمومی

دکتر علی بیژن زاده متخصص جراح عمومی
4540
اصفهان
دکتر غلامرضا مهاجری جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر غلامرضا مهاجری فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
3700
اهواز
دکتر محمدرضا فرحناک جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر محمدرضا فرحناک فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
3309
تهران
دکتر کامل فیروزی جراح عمومی

دکتر کامل فیروزی متخصص جراح عمومی
2682
تهران
دکتر الهام معینی جراح عمومی

دکتر الهام معینی متخصص جراح عمومی
2617
اراک
:(

دکتر شاهین فاتح فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
2547
تهران
دکتر حسین هزاوه ای جراح عمومی

دکتر حسین هزاوه ای متخصص جراح عمومی
2401
لیست پزشکان بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص