دکتر حسن کمالی دولت آبادی

دکتر حسن کمالی دولت آبادی

متخصص ارتوپد و جراح استخوان و مفاصل در اصفهان

شماره نظام : 118831
27 رای که 89% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر حسن کمالی دولت آبادی

031-34421114
اصفهان

ملك شهر - خیابان مطهری - مجتمع پزشكی سینا

نظرات و تجربیات در مورد دکتر حسن کمالی دولت آبادی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

صبــر کنید