دکتر محمد صادق معلم زاده لاکه

دکتر محمد صادق معلم زاده لاکه

دکترا پزشکی عمومی در رشت

شماره نظام : 149454
9 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر محمد صادق معلم زاده لاکه

09113403214
رشت
-

نظرات و تجربیات در مورد دکتر محمد صادق معلم زاده لاکه

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است