2802 0

دکتر حسنعلی خبازی

دکترا پزشکی عمومی در چادگان
دکتر حسنعلی خبازی
937 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر حسنعلی خبازی

تلفن : 03157722603

آدرس مطب :

چادگان
فلکه الله-شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چادگان.
نمونه کار دکتر حسنعلی خبازی 1
نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !