6645
دکتر مهدی درزی لمراسکی

دکتر مهدی درزی لمراسکی

شماره نظام : 124566
67 رای که 81% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر مهدی درزی لمراسکی

06142247762
دزفول

خیابان آفرینش، بین خیابان طالقانی و نبوت

09336798209
نمایش آدرس بر روی نقشه
نظرات و تجربیات در مورد دکتر مهدی درزی لمراسکی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید