دکتر

افشان خسروی

کارشناس فیزیوتراپی در شیراز

شماره نظام : 2378
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن افشان خسروی

32319216
شیراز

خیابان اردیبهشت غربی - حد فاصل باغشاه و بیست متری - ساختمان مسیح - طبقه 5

نظرات و تجربیات در مورد افشان خسروی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است