دکتر حسین پورجعفری

دکتر حسین پورجعفری

متخصص جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات در قم

شماره نظام : 97135
6 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر حسین پورجعفری

0253133
قم

بیمارستان نکویی

نظرات و تجربیات در مورد دکتر حسین پورجعفری

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است