دکتر

دکتر مجید خیرالهی

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی در اصفهان

شماره نظام : 2722
2 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر مجید خیرالهی

09137216113
اصفهان

خیابان شریعتی غربی - آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما اصفهان

نظرات و تجربیات در مورد دکتر مجید خیرالهی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است