دکتر ابوالفضل نمازی

دکتر ابوالفضل نمازی

فلوشیپ تخصصی داخلی در یزد

شماره نظام : 128027
2 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر ابوالفضل نمازی

035-36227644-5
یزد

خیابان امام خمینی - کوچه برخوردار - روبروی مسجد برخوردار - ساختمان پزشکان دکتر اخوان

نظرات و تجربیات در مورد دکتر ابوالفضل نمازی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است