دکتر

وجیهه لحاظی

کارشناس مامایی در نیشابور

شماره نظام : 8088
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن وجیهه لحاظی

051-43219256
نیشابور

خیابان عطار - نبش عطار 9 - ساختمان پاستور - طبقه 5

نظرات و تجربیات در مورد وجیهه لحاظی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است