دکتر

دکتر فخرالسادات مدنی

متخصص بیماریهای عفونی و داخلی در اصفهان

شماره نظام : 36325
3 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر فخرالسادات مدنی

09335201192
اصفهان

خیابان توحید میانی، نبش داروخانه پورسینا، کوچه 12، ساختمان نیکو، ط پایین

نظرات و تجربیات در مورد دکتر فخرالسادات مدنی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است