دکتر

دکتر سعید عباسعلی پور

دکترا داروسازی در تهران

شماره نظام : 5841
2 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر سعید عباسعلی پور

021-44656656
تهران

شهرک آپادانا - مجتمع گل مریم - پلاک 32/1

نظرات و تجربیات در مورد دکتر سعید عباسعلی پور

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است