دکتر

دکتر محمدمهدی رضایی

متخصص جراح عمومی در ماهشهر

شماره نظام : 96968
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر محمدمهدی رضایی

061-52359726
ماهشهر

خیابان منتظری . پشت نانوایی جهاد

نمایش آدرس بر روی نقشه
09031906648

نظرات و تجربیات در مورد دکتر محمدمهدی رضایی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است