دکتر

دکتر محمدمهدی دباغ

متخصص درمان ریشه در کاشان

شماره نظام : 126036
2 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر محمدمهدی دباغ

031-55447371
کاشان

چهارراه آیت اله کاشانی - ابتدای خ بهشتی - کوچه ساختمان پزشکان - طبقه فوقانی رادیولوژی دکتر جمال زاده

دندانپزشک و متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)

نظرات و تجربیات در مورد دکتر محمدمهدی دباغ

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است