دکتر

منصوره برآبادی

کارشناس مامایی در سبزوار

شماره نظام : 30778
2 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن منصوره برآبادی

44224181
سبزوار

کاشفی 19 - مرکز ریحانه بهشتی

نظرات و تجربیات در مورد منصوره برآبادی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است