دکتر

معصومه اقبالی روم دشت

کارشناس مامایی در رودسر

شماره نظام : م-48662
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن معصومه اقبالی روم دشت

013-42684278
رودسر

کلاچای - خیابان شهرداری - نبش کوچه مخابرات - ساختمان پزشکان رضایی

نظرات و تجربیات در مورد معصومه اقبالی روم دشت

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است