246
دکتر علی زلفی

دکتر علی زلفی

شماره نظام : 61827
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر علی زلفی

044-33433734 _ 044-33433705
ارومیه

خیابان عمار، کلینیک تدبیر

فوق تخصص قلب کودکان و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

نمونه کار دکتر علی زلفی 1
نظرات و تجربیات در مورد دکتر علی زلفی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید