دکتر علی زلفی

دکتر علی زلفی

فوق تخصص قلب کودکان در ارومیه

شماره نظام : 61827
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر علی زلفی

044-33433734 _ 044-33433705
ارومیه

خیابان عمار، کلینیک تدبیر

فوق تخصص قلب کودکان و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

نظرات و تجربیات در مورد دکتر علی زلفی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است