173
دکتر مجید صداقت

دکتر مجید صداقت

شماره نظام : 81743
3 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر مجید صداقت

051-38466565
مشهد

احمد آباد - خیابان پرستار 1/4 - ساختمان شماره 8 - طبقه 2

نظرات و تجربیات در مورد دکتر مجید صداقت
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید