دکتر غلامعباس روستایی

دکتر غلامعباس روستایی

متخصص چشم پزشک در بابل

شماره نظام : 102535
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر غلامعباس روستایی

011-32204036
بابل

چهارراه فرهنگ - ساختمان جهانیان - طبقه چهارم - واحد 23

نظرات و تجربیات در مورد دکتر غلامعباس روستایی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است