135
دکتر غلامعباس روستایی

دکتر غلامعباس روستایی

شماره نظام : 102535
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر غلامعباس روستایی

011-32204036
بابل

چهارراه فرهنگ - ساختمان جهانیان - طبقه چهارم - واحد 23

نظرات و تجربیات در مورد دکتر غلامعباس روستایی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید