172
نفیسه سعیدی

نفیسه سعیدی کارشناس ارشد شنوایی شناسی

شماره نظام : 1252
4 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب نفیسه سعیدی

031-32247951
اصفهان

خیابان آمادگاه - جنب داروخانه اصفهان - ساختمان بوعلی 1 - طبقه 1 - شنوایی شناسی نفیس 

09367140470

ارزیابی تخصصی شنوایی 

ارزیابی و توانبخشی سیستم تعادل (سرگیجه)

مشاوره،تجویز و تنظیم انواع سمعک های دیجیتال و هوشمند 

ساخت انواع قالب ضد صوت و ضد آب 

نمایش آدرس بر روی نقشه
نظرات و تجربیات در مورد نفیسه سعیدی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید