دکتر

سپهر منصوری

کارشناس کاردرمانی (ارگوتراپیست) در اراک

شماره نظام : 1983
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن سپهر منصوری

086-38227760
اراک

انتهای خیابان دانشگاه ، به سمت قدس ، بلوار آنجفی ، کوچه ایثار 5 ، کاردرمانی پویش

نظرات و تجربیات در مورد سپهر منصوری

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است