دکتر

الهام عزیزآبادی فراهانی

کارشناس ارشد زنان و مامایی در ری

شماره نظام : 28195
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن الهام عزیزآبادی فراهانی

021-55919951
ری

شهرری - 35 متری امام حسین - روبروی سپاه - جنب اداره آموزش و پرورش

09373086631

نظرات و تجربیات در مورد الهام عزیزآبادی فراهانی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است