دکتر

دکتر محمد نان بخش

فوق تخصص ریه کودکان در ارومیه

شماره نظام : 101038
2 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر محمد نان بخش

044-33432917
ارومیه

خیابان حسنی - ساختمان پرشکان هلال - طبقه 5 - واحد 10

نظرات و تجربیات در مورد دکتر محمد نان بخش

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است