دکتر

دکتر سید نادر مسعودی

دکترا دندانپزشک در سپاهان شهر

شماره نظام : 129961
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر سید نادر مسعودی

031-36503702
سپاهان شهر

کلینیک دندانپزشکی آریانا

نظرات و تجربیات در مورد دکتر سید نادر مسعودی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است