دکتر

حبیب لاری

کارشناس ارشد فیزیوتراپی در شیراز

شماره نظام : ف-4771
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن حبیب لاری

071-36261192
شیراز

بلوار ستارخان - بین کوچه 10 و 12 - جنب نمایشگاه اتومبیل اتومات - کلینیک فیزیوتراپی پیشگام

نظرات و تجربیات در مورد حبیب لاری

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است