دکتر

نازنین رحیمی

کارشناس مامایی در  چابهار

شماره نظام : م-53928
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن نازنین رحیمی

09055112442
 چابهار

خیابان امام خمینی (ره) - روبروی بازار محلی - بیمارستان قدیم (درمانگاه سینا)

نظرات و تجربیات در مورد نازنین رحیمی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است