دکتر

نازنین رحیمی

کارشناس مامایی در چابهار

شماره نظام : م-53928
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن نازنین رحیمی

09055112442
چابهار

خیابان امام خمینی (ره) - روبروی بازار محلی - بیمارستان قدیم (درمانگاه سینا)

نظرات و تجربیات در مورد نازنین رحیمی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است