دکتر

عبداله کارگر

کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) در شیراز

شماره نظام : ا-پ-444
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن عبداله کارگر

09177842092
شیراز

معدل غربی - ساختمان سینا

نظرات و تجربیات در مورد عبداله کارگر

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است