دکتر

فاطمه قاسمی فر

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی در کرمانشاه

شماره نظام : 18195
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن فاطمه قاسمی فر

083-37230701
کرمانشاه

پارکینگ شهرداری - میدان شهرداری - خیابان معلم غربی - پلاک 197

نظرات و تجربیات در مورد فاطمه قاسمی فر

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است