دکتر

نجمه امینی

کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) در نجف آباد

شماره نظام : ا-پ-793
(3 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن نجمه امینی

031-42618762
نجف آباد

خیابان امام خمینی شرقی، روبروی سازمان تأمین اجتماعی، مجتمع پزشکی پرشیا، طبقه 5، واحد 25، کلینیک ارتوپدی فنی بیدار (مصطفی امینی - نجمه امینی)

نظرات و تجربیات در مورد نجمه امینی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است