دکتر معصومه علی اکبرزاده

دکتر معصومه علی اکبرزاده

متخصص داخلی در مشهد

شماره نظام : 100777
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر معصومه علی اکبرزاده

051-38447245
مشهد

احمدآباد - عارف 2 - ساختمان سپهر (جنب ام ارای عارف) - طبقه منهای یک

نظرات و تجربیات در مورد دکتر معصومه علی اکبرزاده

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است