دکتر

فرهاد پاریاو

کارشناس کاردرمانی در ارومیه

شماره نظام : ک-د-1509
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن فرهاد پاریاو

09302496389
ارومیه

خیابان خیام شمالی - ساختمان پزشکان آذربایجان - طبقه زیرزمین

نظرات و تجربیات در مورد فرهاد پاریاو

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است