دکتر ابوالفضل سلیمانی

دکتر ابوالفضل سلیمانی

متخصص داخلی در ابهر

شماره نظام : 59623
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر ابوالفضل سلیمانی

024-35244954
ابهر

خیابان شهید بهشتی - ساختمان پزشکان رازی - طبقه سوم  - واحد 6

09382264344

نظرات و تجربیات در مورد دکتر ابوالفضل سلیمانی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است