دکتر

حامد شاکریان

کارشناس شنوایی سنجی در بوشهر

شماره نظام : ش-1245
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن حامد شاکریان

077-33558880
بوشهر

خیابان سنگی - رو به روی استانداری - طبقه بالای آزمایشگاه سینا

نظرات و تجربیات در مورد حامد شاکریان

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است