دکتر

فاطمه رزاقی

کارشناس شنوایی سنجی در بیرجند

شماره نظام : ش-462
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن فاطمه رزاقی

056-32231801
بیرجند

خیابان طالقانی - نبش مفتح 4 - پلاک 13

نظرات و تجربیات در مورد فاطمه رزاقی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است