دکتر صادق علی تازیکی

دکتر صادق علی تازیکی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در گرگان

شماره نظام :
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر صادق علی تازیکی

017-32327134
گرگان

خیابان ولی عصر - عدالت 11 - ساختمان اردوان - طبقه سوم

نظرات و تجربیات در مورد دکتر صادق علی تازیکی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است