حوریا حسینی

حوریا حسینی

کارشناس ارشد گفتاردرمانی در بابل

شماره نظام : گ-1467
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن حوریا حسینی

01132209394
بابل

چهارراه فرهنگ - ساختمان نارنج - طبقه 2

نظرات و تجربیات در مورد حوریا حسینی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است